(Chinhphu.vn) - Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, Cục Hải quan Đắk Lắk đã nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành.

Ảnh minh họa
Dẫn đầu nhiều chỉ số cải cách hành chính
Theo Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Lê Văn Nhuận, thời gian qua đơn vị đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần “vừa phục vụ, vừa quản lý”, với 3 trụ cột chính là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và áp dụng công nghệ thông tin.
Trong đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và UBND các tỉnh về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu và tiêu cực của công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN theo lộ trình chung của ngành; duy trì, triển khai thông suốt, hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động hải quan; kịp thời phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy trình mới liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, công tác quản lý thuế, xuất xứ, phân tích phân loại hàng hóa, tham vấn giá... Cùng với đó, xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan theo đúng Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp trước đây không làm thủ tục tại đơn vị thì nay đã về mở tờ khai tại đây.
Từ những giải pháp đã thực hiện như trên, người dân, doanh nghiệp luôn hài lòng với thái độ phục vụ của cơ quan, cán bộ công chức Hải quan, đồng thuận, hợp tác với cơ quan Hải quan và chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan. Không những vậy, công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Đắk Lắk đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bằng chứng là trong hai năm 2016 và 2017, Cục Hải quan Đắk Lắk đều được UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá và xếp hạng nhất trong các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về chỉ số cải cách hành chính. Dù chưa công bố chính thức, nhưng theo kết quả đánh giá về chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk, Cục Hải quan Đắk Lắk tiếp tục là đơn vị được xếp hạng nhất.
Cũng trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu và triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2018. Theo kết quả của khảo sát này, trong chỉ số tổng hợp khảo sát doanh nghiệp về mức độ hài lòng, Cục Hải quan Đắk Lắk được xếp hạng thứ nhất trong 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Trong đó, đối với 5 chỉ số thành phần, có 2 chỉ số xếp hạng thứ nhất, bao gồm: chỉ số về Thủ tục quản lý thuế và chỉ số về kiểm tra sau thông quan; 3 chỉ số xếp hạng thứ hai, bao gồm: chỉ số về tính chuyên nghiệp và liêm chính của cán bộ, chỉ số về thông tin tuyên truyền và chỉ số về thủ tục thông quan. Đối với chỉ số thời gian giải phóng hàng, Cục Hải quan Đắk Lắk được xếp hạng thứ 10 trong 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tiếp tục cải cách triệt để
Bên cạnh những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị trong và ngoài ngành, công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan Đắk Lắk còn mang về cho đơn vị nhiều kết quả khả quan trong công tác quản lý hải quan. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thu hút thêm 28 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, nâng số doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị lên 212 doanh nghiệp, tăng 10% so với năm 2018. 28 doanh nghiệp mới này đã mở 112 tờ khai trong 4 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số tờ khai tại đơn vị lên gần 6.200 tờ khai, tăng gần 500 tờ khai so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tại đơn vị trong 4 tháng đạt 589 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt trên 309 tỷ đồng, tương đương 36% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao trong năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp mới đóng góp kim ngạch gần 38 triệu USD, thu ngân sách đạt 83 tỷ đồng.
Nối tiếp những kết quả đã đạt được như trên, ông Hồ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đắk Lắk cũng tập trung cho công tác đào tạo nghiệp vụ, nâng cao đạo đức công vụ của công chức trong đơn vị, khuyến khích công chức có nhiều sáng kiến để cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hải quan.
HT