(Chinhphu.vn) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Mike Pompeo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 19-23/5./.Phạm Văn Thừa