(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Đức Luân (Bắc Giang) tham dự thầu gói thầu thi công công trình dân dụng cấp III. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng tiếp cận tài sản thanh khoản cao là 1,4 tỷ đồng.

Đơn vị ông Luân chứng minh bằng tài sản mà công ty sở hữu gồm: Xe ô tô trị giá 600 triệu đồng (giấy tờ chứng minh: Đăng ký xe, hợp đồng mua bán xe, hóa đơn thuế) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) trị giá 1,3 tỷ đồng.

Ông Luân hỏi, đơn vị ông chứng minh tài sản như vậy có được coi là hợp lệ không? Hồ sơ dự thầu của ông có được tiếp tục đánh giá hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm.

Đối với vấn đề của ông Luân, việc xác định tài sản có khả năng thanh khoản cao được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn