(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có ý kiến về đề nghị tiếp tục hưởng chế độ mất sức lao động đối với bà Phạm Thị Đoài, bà Lê Thị Hà và bà Nguyễn Thị Hoàn (tỉnh Thanh Hóa).

Theo phản ánh, bà Phạm Thị Đoài sinh năm 1956, nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động, có thời gian công tác thực tế là 18 năm 5 tháng, quy đổi là 23 năm 8 tháng, trong đó có 3 năm 11 tháng là bộ đội, 14 năm 6 tháng là công nhân nhà máy xi măng, công nhân nghiền đá. Bà Đoài nghỉ việc, hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/9/1993. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã dừng chi trả trợ cấp mất sức lao động đối với 2 vợ chồng bà Đoài. Hiện gia đình bà Đoài hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập nào khác, sức khỏe bà Đoài yếu.

Trường hợp bà Lê Thị Hà, sinh năm 1953, nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động, có thời gian công tác thực tế là 15 năm 2 tháng, quy đổi 17 năm 11 tháng. Bà Hà hưởng trợ cấp lao động từ ngày 1/4/1984. Đến nay, bà Hà có đơn đề nghị hưởng tiếp trợ cấp mất sức lao động do bà có thời gian công tác tại công trường K2 tỉnh Hua Phẳn nước Lào từ tháng 1/1969 đến tháng 8/1972.

Bà Nguyễn Thị Hoàn sinh năm 1944 nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động, có thời gian công tác thực tế 14 năm 8 tháng; quy đổi là 16 năm 2 tháng. Bà Hoàn nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ 1/10/1980. Bà Hoàn có 1 người con đã đi lấy chồng và làm ăn xa. Hiện tại bà Hoàn mù cả 2 mắt, tuổi cao, không có khả năng lao động, hoàn cảnh khó khăn, không còn người thân để nương tựa.

Về 3 trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, căn cứ theo Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân, viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động thì "thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng bằng ½ thời gian công tác quy đổi". Trường hợp bà Phạm Thị Đoài, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Hoàn không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng chế độ mất sức lao động theo Quyết định số 60/HĐBT ngày 11/3/1990.

Ngày 6/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Do vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn các bà Phạm Thị Đoài, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Hoàn hoàn thiện hồ sơ để được xem xét, giải quyết theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1/6/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu trên, có 2 nhóm đối tượng được trợ cấp, đó là: Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 1/7/2010; và người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 1/ 7/ 2010 chưa hết tuổi lao động.

Từ 1/5/2010, các đối tượng sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 464.267 đồng. Mức này sẽ được điều chỉnh khi có quy định mới của Chính phủ về trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, các đối tượng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (10 tháng lương tối thiểu chung).

Ban Bạn đọc