(Chinhphu.vn) - Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ

Theo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức trong 2 ngày (10-11/7), kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng.

Theo đó, tổng sản phẩm nội địa ước đạt ước đạt 28.689 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ 2018; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,25%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.181 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 3 bậc so với năm 2017, đứng trong tốp khá và đứng thứ 3 của khu vực miền núi phía bắc. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo; công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tiếp tục tăng trưởng khá và có sự chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 20% kế hoạch cả năm). Các hoạt động văn hóa-xã hội được củng cố và phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tại phiên bế mạc kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 mà HĐND đã thông qua.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,6% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 1,45 tỷ USD trở lên; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt trên 28,6 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt từ 6.696 tỷ đồng trở lên…

Tăng cường thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới để có thêm nhiều xã, khu dân cư trong năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động trong công tác đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh.

Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, đảm bảo vượt kế hoạch thu ở tất cả các lĩnh vực và các cấp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường; quyết liệt phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử lý nghiêm, công khai các vi phạm.

Các cấp, các ngành tập trung đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ tại các cơ quan. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư và triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn…

(nguồn: Công TTĐT tỉnh Phú Thọ)

Nguyễn Văn Huân