(Chinhphu.vn) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành biểu quyết, 100% thành viên UBTVQH có mặt tán thành về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tại phiên họp thứ 35 diễn ra vào chiều 16/7, UBTVQH đã xem xét, quyết định thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trình bày Tờ trình về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá, thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong sự phát triển chung của thành phố Nam Định, thời gian qua kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Lộc Hòa và Mỹ Xá đã có bước phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Xã Lộc Hòa có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn năm 2015 - 2017 đạt 15,5%/năm, xã Mỹ Xá có tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn năm 2015 - 2017 đạt 12,5%/năm. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết như quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, cảnh quan, môi trường; bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Do vậy, việc thành lập phường Lộc Hạ và phường Mỹ Xá trên cơ sở xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý để chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị. Việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá đã bảo đạt đủ các điều kiện quy định tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Trình bày Tờ trình về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Đắk Long đã, đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết như quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Do vậy, thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị trên địa bàn xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tạo lập được môi trường hấp dẫn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và đô thị trên địa bàn để thị trấn Măng Đen phát huy tốt vai trò đô thị động lực phát triển của huyện Kon Plông nói riêng, vùng phía đông của tỉnh Kon Tum nói chung và đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương…

Báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và Đề án thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với sự cần thiết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với các lý do như đã nêu tại các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thị trấn và 2 phường, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH, Ủy ban Pháp luật đã rà soát, đối chiếu, đánh giá toàn bộ tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Kết quả rà soát cho thấy, không có trường hợp nào chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thuộc diện phải tiến hành sắp xếp ngay trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH.

Theo đó, xã Đắk Long thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định gồm các tiêu chuẩn về: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đều đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định gồm các tiêu chuẩn về: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Việc thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đắk Long và việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Kết quả lấy ý kiến cử tri về các Đề án đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên của UBTVQH cho rằng, căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của UBTVQH và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đơn vị hành chính này đều đạt 4/4 tiêu chí theo quy định: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập các đơn vị này đều bảo đảm đúng quy định, các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri ở địa phương và nhận được sự thống nhất cao.

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã tiến hành biểu quyết, 100% thành viên UBTVQH có mặt tán thành về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ phối hợp hoàn chỉnh 2 nghị quyết (Nghị quyết về thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và Nghị quyết về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, thống nhất hiệu lực của hai nghị quyết này từ ngày 1/9/2019.

Nguyễn Hoàng