(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định Tiến sỹ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thôi giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kể từ ngày 1/11/2019; được kéo dài thời gian công tác để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Chí Kiên