(Chinhphu.vn) – Công ty ông Nguyễn Duy Cường làm thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thi công/công nghiệp hạng III (đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng công cộng). Vậy công ty ông có cần phải có giấy phép hoạt động điện lực nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; các lĩnh vực phải cấp giấy phép hoạt động điện lực bao gồm: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.

Do đó, việc thi công công trình công nghiệp hạng III (đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng công cộng) không phải cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chinhphu.vn