(Chinhphu.vn) – Bà Vũ Lan (Hà Nội) hỏi, hợp đồng cấp tín dụng này được ký sau ngày đóng thầu thì có được coi là tài liệu làm rõ hồ sơ mời thầu hay không?

Bà Lan gặp tình huống liên quan đến việc làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu như sau:

Hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu có cam kết tín dụng do 1 ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao. Thời điểm đóng thầu: 20/8/2018.

Khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu đã cung cấp 1 hợp đồng cấp tín dụng của ngân hàng, nhưng thời hạn được cấp tín dụng chỉ đến hết ngày 30/8/2018 chỉ được bảo đảm tín dụng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trong khi, thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sau khi đóng thầu, nhà thầu nộp bổ sung hợp đồng cấp tín dụng hạn mức mới được ký ngày 30/8/2018 để chứng minh đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Bà Lan hỏi, hợp đồng cấp tín dụng này được ký sau ngày đóng thầu thì có được coi là tài liệu làm rõ hồ sơ mời thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Đối với câu hỏi của bà Lan, việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Chinhphu.vn