(Chinhphu.vn) – Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tổng hợp kết quả lấy kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả lấy ý kiến cử tri sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Về sắp xếp đơn vị hành chính phường Lào Cai và phường Phố Mới, lấy tên đơn vị mới thành lập là phường Lào Cai (thành phố Lào Cai), phường Lào Cai có 5.977/6.231 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 95,92%; phường Phố Mới có 1.341/1.386 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 96,75%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Phố Lu và thị trấn Phố Lu, lấy tên đơn vị mới thành lập là thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng), xã Phố Lu có 1.176/1.195 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,41%; thị trấn Phố Lu có 6.204/6.292 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,60%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Long Phúc và xã Long Khánh, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên), xã Long Phúc có 1.331/1.356 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,16%; xã Long Khánh có 2.119/2.365 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 89,60%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Văn Sơn và xã Võ Lao, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Võ Lao (huyện Văn Bàn), xã Văn Sơn có 1.637/1.659 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,7%; xã Võ Lao có 7.541/7.549 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,9%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Quan Thần Sán + xã Cán Hồ + xã Mản Thẩn, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai), xã Quan Thần Sán có 972/999 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,3%; xã Cán Hồ có 768/781 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,34%; xã Mản Thẩn có 1.113/1.148 cử tri đồng ý, có 96,95%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Lử Thẩn và xã Lùng Sui, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Lùng Thẩn (huyện Si Ma Cai), xã Lử Thẩn có 1.066/1.104 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 96,56%; xã Lùng Sui có 1.248/1.306 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 95,59%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Ngải Thầu và xã A Lù, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã A Lù (huyện Bát Xát), xã Ngải Thầu có 1.133/1.202, đạt tỷ lệ 94,25%; xã A Lù có 1.277/1.326 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 96,88%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Bản Già và xã Tả Củ Tỷ, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà), xã Bản Già có 730/735 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,32%; xã Tả Củ Tỷ có 1.096/1.096 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính xã Lầu Thí Ngài và xã Lùng Phình, lấy tên đơn vị mới thành lập là xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà), xã Lầu Thí Ngài có 1.065/1.122 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 94,92%; xã Lùng Phình có 993/993 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại đây.

Thanh Hoài