(Chinhphu.vn) - Chiều 26/7, trong chương trình làm việc tại Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế liên quan đến công tác CCTTHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, thời gian qua, Thừa Thiên-Huế đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ số thành phần về CCTTHC qua các năm 2016-2018 lần lượt là: 95,00%, 92,70%, 85,96%, đều thuộc nhóm các địa phương đạt điểm khá-trung bình nhưng lại có chiều hướng giảm dần sau mỗi năm (năm 2018, chỉ đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), năm 2018, tỉnh đạt 85,25 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng về TTHC năm 2018 đạt 89,75 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, dự án Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa được nhận Giải thưởng Viễn thông châu Á (Telecom Asia Awards 2019) ở hạng mục “Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất châu Á”.  Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tại Thừa Thiên-Huế hoạt động hiệu quả với các giải pháp tiên tiến như: Phản ánh hiện trường; giám sát đô thị qua cảm biến camera; giám sát thông tin báo chí; giám sát dịch vụ hành chính công; thẻ điện tử; cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; giám sát quảng cáo điện tử; giám sát an toàn thông tin...

Năm 2017, chỉ số xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của Thừa Thiên-Huế đứng đầu cả nước và năm 2018 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, chỉ sau Đà Nẵng. Thừa Thiên-Huế cũng là tỉnh đầu tiên cơ bản hoàn thành các chức năng của Cổng dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: VGP/Gia Huy

Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 100% UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, DN; 100% cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến xã triển khai kết nối mạng MetroNet, kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ, Internet tập trung; 100% UBND cấp huyện có phòng họp trực tuyến…

Về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thừa Thiên-Huế đã cung cấp 1.512 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 913 dịch vụ công mức độ 3; cung cấp 599 dịch vụ công mức độ 4. Tỷ lệ gửi văn bản điện tử có tích hợp chữ ký số của tỉnh đến các bộ, ngành, địa phương đạt mức trung bình; đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.700 chứng thư số.

Tỉnh cũng đạt được nhiều chỉ tiêu tích cực như: 100% hồ sơ khai thuế doanh nghiệp được nộp qua mạng; 98% DN thực hiện nộp thuế qua mạng; 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục tham gia BHXH; 98% DN đăng ký kinh doanh qua mạng; 100% hồ sơ cấp giấy chức nhận đầu tư qua mạng.

Xây dựng nền hành chính thân thiện, hiệu quả

Sau khi đến thăm Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) và thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhThừa Thiên-Huế, tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả đổi mới trong CCTTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông, triển khai xây dựng chính quyền điện tử... của Thừa Thiên-Huế. Bên cạnh đó là kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, tăng về vốn đầu tư xã hội, dịch vụ, du lịch... Đây là quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền, người dân trong tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong xây dựng Trung tâm IOC. Sau hơn 6 tháng vận hành, đến nay IOC đã triển khai đồng thời 10 dịch vụ đô thị thông minh, hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý Nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý; công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian, kết quả xử lý; người dân được tham gia tương tác với hoạt động Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên -Huế. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng bày tỏ ấn tượng sau khi thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, nơi các hồ sơ được số hóa, xác thực hóa và cho rằng đây là quy trình rất tiến bộ của Thừa Thiên-Huế.

Đánh giá cao chỉ số xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của Thừa Thiên-Huế đứng đầu cả nước năm 2017 và đứng thứ 2 trong năm 2018, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng hiện nay Trung tâm IOC và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên-Huế là cách làm sáng tạo trong CCTTHC để phục vụ người dân, DN. Trung tâm IOC còn giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và cả người dân, DN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết VPCP sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cách làm sáng tạo của Thừa Thiên-Huế trong xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu lấy mẫu hình này để nhân rộng tại các địa phương khác.

Gia Huy