(Chinhphu.vn) – Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Lao động nữ ngay sau thời gian nghỉ thai sản sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức

Cơ quan bà Trần Thương (Hà Nội) trả lương theo hệ số Nhà nước, ngày công 22. Trong tháng có phát sinh người lao động được nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh 5 ngày, được hưởng chế độ ốm đau nên cơ quan không trả lương 5 ngày đó.

Lương thực lĩnh = (2,34 x 1.390.000đ) - 5 ngày nghỉ (2,34 x 1.390.000đ)/22 x 5 - 10,5% BHXH (2,34 x 1.390.000đ).

Tuy nhiên, người lao động yêu cầu tiền 5 ngày nghỉ bị trừ phải tính là ((2,34 x 1.390.000đ) - 10,5% BHXH/22 x 5) để thực lĩnh tăng lên với lý do đã đóng BHXH cả tháng, nếu trừ 5 ngày theo hệ số lương chưa trừ BHXH thì người lao động sẽ bị thiệt.

Bà Thương đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể trường hợp trên.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Điều 41 Luật BHXH về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định như sau:

Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Cách tính hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

Số tiền nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe = 30% nhân với lương cơ sở nhân với số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Chinhphu.vn