(Chinhphu.vn) – Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 15/8, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến về thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miến núi, vùng đặc biệt khó khăn,…


Trả lời câu hỏi của đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai) về vấn đề Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện như thế nào việc ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, việc giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được kết quả khá tốt và hàng năm tỷ lệ giảm nghèo từ 4-5%, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng thẳng thắn cho rằng, đã có những bước tiến bộ rất đáng kể song so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm, giảm nghèo chưa vững chắc. Hiện nay còn 24.500 hộ dân tộc thiểu số di cư tự phát chưa được sắp xếp ổn định. Đây là vấn đề đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong đó dành 2.500 tỷ đồng và đưa ra các giải pháp rất cụ thể gồm giải quyết hộ khẩu; sắp xếp ổn định và hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để thể giảm nghèo, đặc biệt với số hộ dân tộc thiểu số di cư tự phát.

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 2086 của Thủ tướng hỗ trợ cho 194 thôn, 97 xã, 37 huyện ở 12 tỉnh là nơi sinh sống của 16 dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, đời sống còn rất nhiều khó khăn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng chưa đạt mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Trả lời nội dung về quan điểm chỉ đạo thực hiện của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Chính phủ coi thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số là một trọng tâm cần phải hết sức lưu ý trong chỉ đạo giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu rõ là sẽ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia và sẽ thiết kế một hợp phần riêng cho nhóm dân tộc thiểu số rất ít người.

Liên quan đến cân đối nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu tiên bố trí đủ nguồn lực vốn cho thực hiện các chính sách dân tộc, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trong đó có Ủy ban Dân tộc rà soát và đã có rất nhiều cố gắng trong bố trí vốn. Riêng đối với các chính sách mà do Ủy ban Dân tộc quản lý, năm 2019 đã bố trí 5.508,554 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ chính.

Nguyễn Hoàng