(Chinhphu.vn) – Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội vào chiều 19/8.

Bản Di chúc được Bác Hồ viết, chỉnh sửa trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1969.

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Với hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, Trưng bày giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Đồng thời, Trưng bày cũng góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.   

Đặc biệt, tại triển lãm này, Bản gốc tài liệu "Tuyệt đối bí mật" tức bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những vật dụng mà Bác đã dùng để để viết bản di chúc thiêng liêng đã được ban tổ chức trưng bày để công chúng thưởng lãm.

Bên cạnh đó, nhiều tài liệu, hiện vật đáng chú ý như: Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ năm 1980; hay những bức ảnh khái quát những dấu mốc lịch sử khi cả dân tộc đã đoàn kết một lòng, biến đau thương thành hành động cách mạng, học tập và làm theo Di chúc của Người... cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Nội dung Triển lãm gồm 4 phần:

Phần thứ nhất - Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (1969-1975): Nội dung phần trưng bày này khái quát lại những dấu mốc lịch sử của Tổ quốc ta từ lúc Bác Hồ muôn vàn kính yêu ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc. Nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, quyết nén đau thương, tập trung cao độ ý chí, sức lực, biến đau thương thành hành động cách mạng, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hăng hái vươn lên một lòng cống hiến sức lực, xương máu góp phần từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  đúng như di nguyện của Người .

Phần thứ hai - Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986): Những hình ảnh, tài liệu hiện vật của phần này nhằm giới thiệu tới công chúng nội dung công cuộc kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng. Cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất, tái thiết đất nước, cải thiện một bước đời sống nhân dân. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được tăng cường đầu tư. Hệ thống cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp được quan tâm xây dựng.

Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế còn nhiều gian nan, đất nước ta đã phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài. Nhưng với tinh thần độc lập dân tộc bất diệt, nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh ngoại xâm quy mô lớn ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, đồng thời phá sản âm mưu phá hoại của nhiều tổ chức phản động lưu vong, gián điệp, thám báo, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong giai đoạn này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đạt được một số thành tựu bước cơ bản, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước.

Phần thứ ba - Đổi mới và phát triển (1986-1995): Phần trưng bày này khái lược nội dung sau 10 năm đất nước hòa bình và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém đã dẫn đến khủng hoảng trầm trọng. Đổi mới để vượt qua khủng hoảng và phát triển ổn định đã trở thành nhu cầu bức thiết của đất nước.

Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986. Đây là bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế chuyển đổi và tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội từng bước trở nên năng động và có sự chuyển mình kỳ diệu, đất nước phồn vinh, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm.

Phần thứ tư - Hội nhập và cất cánh (1995 – 2019): Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh của phần trưng bày này bao hàm nội dung về sự phát triển của đất nước ta sau công cuộc đổi mới với nội dung hội nhập, cất cánh và nâng tầm quốc gia.

Với mỗi một giai đoạn, Việt Nam đã từng bước xây dựng được cơ sở vật chất-kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển để hội nhập quốc tế sâu rộng theo chiều hướng song phương và đa phương, kinh tế-xã hội của đất nước ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân liên tục được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng đảm bảo. 

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 12/2019.

Nhật Nam