(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động... Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực lao động và việc làm lần này sẽ tạo cơ sở hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, lao động và thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động, thanh tra lao động và quan hệ lao động…

Trong lĩnh vực việc làm và bảo trợ xã hội: Hỗ trợ xây dựng chính sách; hỗ trợ phát triển hệ thống dịch vụ việc làm và thông tin thị trường lao động dựa trên công nghệ thông tin; chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, thị trường lao động và quản lý lao động nước ngoài; chia sẻ kiến thức về việc làm cho người khuyết tật, trung niên, phụ nữ và thanh niên; trao đổi thông tin về bảo hiểm xã hội để thực hiện Thỏa thuận bảo hiểm xã hội giữa hai quốc gia.

Trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động: Hỗ trợ xây dựng chính sách; đào tạo và nâng cao trình độ cho quan chức hoặc thanh tra lao động phụ trách các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập trung tâm đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; trao đổi tài liệu; hỗ trợ việc thực thi pháp luật về vệ sinh và an toàn lao động và hệ thống bảo hiểm bệnh nghề nghiệp; thúc đẩy phòng ngừa tai nạn lao động và bảo hiểm cho bệnh nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực quan hệ lao động: Hỗ trợ xây dựng chính sách trong các lĩnh vực quan hệ lao động, hệ thống tiền lương và thanh tra lao động; nghiên cứu chung về quan hệ lao động tại các công ty FDI trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam và chia sẻ kiến thức, các điển hình tốt; trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực liên quan; hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu thông tin về quan hệ lao động, tiền lương và thực hành quản lý; chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho các cán bộ trong các lĩnh vực quan hệ lao động, hệ thống tiền lương và thanh tra lao động.

Trong phát triển nguồn nhân lực: Hỗ trợ xây dựng chính sách; đào tạo và nâng cao trình độ cho giáo viên và người quản lý đào tạo nghề; trao đổi các giảng viên đào tạo nghề và các chuyên gia và nhà quản lý; hỗ trợ nâng cao năng lực cho Cuộc thi Kỹ năng ASEAN và cuộc thi kỹ năng Thế giới; hợp tác giữa các tổ chức TVET và các trường cao đẳng kỹ thuật bao gồm các hội thảo và hội nghị chung; hỗ trợ phát triển các tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia và đào tạo các chuyên gia đánh giá và chứng nhận kỹ năng quốc gia; trao đổi tài liệu và phát triển chương trình giảng dạy; hỗ trợ phát triển hệ thống đào tạo kỹ năng và đánh giá kỹ năng.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, hiện, Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với hơn 6.000 dự án, tạo việc làm cho hơn 700.000 lao động. Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm giữa hai nước ngày càng được lãnh đạo hai bên coi trọng. Kể từ khi hai Bộ ký Bản ghi nhớ về hợp tác năm 2013, nhiều chương trình, dự án hợp tác đã được Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc thực hiện.

Hai bên đã ký một số thỏa thuận song phương như Thỏa thuận về việc xác nhận lao động người Hàn Quốc là chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam; Thỏa thuận về thực hiện Luật Việc làm và đặc biệt là Thỏa thuận hợp tác về triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ mạng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam trong khoảng thời gian 3 năm (từ 2017-2019) với mức vốn khoảng 2,9 triệu USD.

Thu Cúc