(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Long An vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An.

Cụ thể, về việc sắp xếp xã Mỹ Bình và xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, kết quả lấy ý kiến tại xã Mỹ Bình có 3.019/3.292 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,7%; tại xã An Nhựt Tân, có 4.409/4.828 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,32%.

Về việc nhập xã Tân Kim, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Trường Bình, xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, kết quả lấy ý kiến tại thị trấn Cần Giuộc có 8.701/8.705 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,95%; tại xã Tân Kim, có 10.019/10.382 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,5%; tại xã Mỹ Lộc, có 12.471/12.534 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,5%; tại xã Trường Bình, có 9.420/10.371 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 90,83%.

Về việc nhập phần còn lại của xã Trường Bình vào phần còn lại xã Mỹ Lộc, kết quả lấy ý kiến tại xã Mỹ Lộc, có 12.385/12.534 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,81%; tại xã Trường Bình, có 9.052/10.371 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 87,28%.

Về việc sắp xếp xã Tân Lập và xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, 100% cử tri xã Tân Lập ủng hộ, tại xã Long Thành có 664/760 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 87,37%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An tại đây.

Tuệ Văn