(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 24/10, Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với  Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, đã thực hiện phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Bộ Tài chính; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện việc lập danh sách, kê khai, công khai, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ảnh:VGP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định và chỉ đạo các đơn vị trong ngành tài chính thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức, nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, có sự phối hợp đồng bộ giữa lãnh đạo, cấp ủy đảng của từng đơn vị và sự phối hợp tốt của cấp ủy chính quyền địa phương.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, ngành tài chính cũng quy định rõ thời gian, phạm vi thay đổi vị trí công tác được thực hiện ở tất cả các cấp và các đơn vị, tổ chức của Bộ Tài chính. Trong 8  năm 2019, trong phạm vi toàn ngành đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí và điều động 11.575 lượt công chức.
Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới khoa học công nghệ theo đúng chỉ đạo.
Theo báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, Bộ Tài chính đứng thứ 2/18 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 1 bậc so với năm 2017).
Tính đến hết ngày 31/8/2019 đã ban hành 14 Quyết định công bố 97 thủ tục hành chính và đã cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính kịp thời, bảo đảm chính xác, đầy đủ theo đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.
Còn theo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Đặc biệt, đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính đứng ở vị trí nhất bảng, kể từ năm 2013. Việc liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index đã khẳng định những nỗ lực của Bộ Tài chính trong hoạt động tổ chức triển khai ứng dụng CNTT những năm qua.
Đối với kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, trong 8 tháng qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 54.382 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 261.572 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 9.209 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 33.903.346 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là hơn 7.720 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 88,4% số kiến nghị nộp Ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà thẳng thắn cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế nhất định.
Do Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, số lượng cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính rất lớn, nhiều bộ phận cán bộ, công chức làm việc trong môi trường nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên trên diện rộng với người dân, doanh nghiệp, nên công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức trong thi hành công vụ còn khó khăn, phức tạp.
Trong thời gian tới, lãnh đạo ngành tài chính cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, ngành tài chính sẽ đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế,...
Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn chính trị, thủ tục, nguyên tắc quy định nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ và tăng cường đảm bảo nội bộ đơn vị đoàn kết, trong sạch.
Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có vi phạm.
Anh Minh