(Chinhphu.vn) -  Trong 10 tháng năm 2019, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng. Ngành thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Đây là một thông tin tại báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện thu NSNN đến hết tháng 10/2019.

Có 11/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá

Tổng cục Thuế cho biết, đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thuế để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 10 tháng năm 2019. Ngành thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT); kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Ngành thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, ngành thuế đã thường xuyên chú trọng công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ngành Thuế đã cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.

Trong báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 24/10/2019, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019.

Nhờ các biện pháp tổng thể, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 107,9% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,6USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 90,6% dự toán; thu nội địa ước đạt 87,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 83%); hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra vào những tháng cuối năm 2019

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm, ngành thuế đã tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế. Triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Cơ quan Thuế theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách hằng tháng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh để chủ động đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ…

Cơ quan Thuế cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các chuyên sâu, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, có rủi ro cao về giá chuyển nhượng để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế; lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án... Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành thuế  sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý; thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Huy Thắng