(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội; chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội hợp nhất thành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội sau hợp nhất gồm có 112 tổ chức cơ sở đảng với 15.175 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Trịnh Huy Thành được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; các đồng chí: Tạ Văn Được, Lê Văn Phúc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mạch được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuyển Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng về trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuyển Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) gồm 10 tổ chức cơ sở đảng với 225 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Hà Nội về trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng. Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng là đảng bộ cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, việc hợp nhất hai đảng bộ khối và chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng xuất phát từ yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của từng đảng bộ; góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp... 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành bàn giao, kiện toàn tổ chức, sớm đi vào hoạt động; không để có khoảng trống hoặc hiện tượng chùng xuống sau hợp nhất./.