(Chinhphu.vn) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN


Đây cũng là dịp tổng kết và ghi nhận những thành tích nổi bật của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định chính sách nhất quán và sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với kiều bào, qua đó động viên bà con hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai tặng cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng Ủy ban nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, đây là ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực, những thành tựu đáng tự hào mà Ủy ban đã đạt được trên chặng đường 60 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, trải qua chặng đường 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, Ban Việt kiều Trung ương, nay là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có những bước trưởng thành vững chắc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Từ một hội liên ngành với vai trò chủ yếu là đón tiếp và ổn định cuộc sống của kiều bào hồi hương, đến nay, Ủy ban đã trở thành một cơ quan quan trọng của Bộ Ngoại giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua, Ủy ban đã đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, có tầm quan trọng chiến lược đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Ủy ban cũng là cơ quan trực tiếp, đi đầu trong công tác vận động kiều bào hướng về quê hương, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa được đông đảo kiều bào đánh giá tốt như: Chương trình dạy tiếng Việt, Xuân Quê hương, thăm Trường Sa, Trại hè Việt Nam cho các cháu thanh thiếu niên Việt kiều… góp phần gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước. Công tác huy động tiềm lực và tri thức từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được đổi mới cả về tư duy, phương pháp và cách thức thực hiện trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương lớn về đại đoàn kết dân tộc của Đảng.

Ủy ban cần đẩy mạnh xây dựng cơ chế chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên nghiên cứu tiềm năng, thế mạnh của kiều bào, từ đó đề xuất tham mưu, bổ sung sửa đổi các chính sách liên quan nhằm vừa xây dựng tốt khối đại đoàn kết dân tộc vừa huy động hiệu quả nguồn lực to lớn có hiệu quả phục vụ cho đất nước, nhất là trong những lĩnh vực: Chuyển giao công nghệ, đầu tư, thương mại. Bên cạnh nguồn lực kiều hối, cần huy động mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của các kiều bào trong việc tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp làn thứ tư; thu hút đầu tư trực tiếp từ người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích kiều bào làm cầu nối cho việc đưa hàng hóa Việt Nam ra các nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Ủy ban tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của kiều bào để có cơ chế chính sách, hoạt động thiết thực, làm cho kiều bào ngày càng hướng về quê hương, đất nước, duy trì, củng cố và phát huy bản sắc văn hóa người Việt Nam để kiều bào làm tốt hơn vai trò cầu nối tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước; tuyên truyền vận động các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể như: Quốc tịch, hộ tịch để hỗ trợ kiều bào hoàn thiện địa vị pháp lý và ổn định cuộc sống sở tại; củng cố hoạt động của các hội đoàn; chủ động thông tin, tuyên truyền nhanh và kịp thời về tình hình trong nước, các chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đổi mới công tác dạy và học tiếng Việt dành cho kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Về mặt tổ chức, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức, trong đó Ủy ban là nòng cốt theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhất là tại các địa bàn có đông người Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng, Ủy ban tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng nỗ lực để đưa công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn, củng cố hình ảnh của Ủy ban, là địa chỉ tin cậy gắn bó của kiều bào.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng 2 tập thể và 5 cá nhân  trong cộng đồng kiều bào vì đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 3 đơn vị xuất sắc, 13 cá nhân của Ủy ban cũng được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thời gian qua. 3 cá nhân được tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

(theo TTXVN)