(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Giấy phép số 102/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/GP-NHNN ngày 19/9/2018 cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam như sau:

Tên công ty tài chính: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tầng 12A, Tòa tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam là 600 tỷ đồng do Công ty Lotte Card Co.,Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty này có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 29/12/2008.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước, gồm các hoạt động sau: Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước; Cấp tín dụng; Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định...