(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thanh Thúy hỏi, khi nhà đầu tư BT thực hiện xong và bàn giao dự án BT mà chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án khác thì có được giao đất đối với quỹ đất thực hiện dự án khác không? Căn cứ pháp lý của vấn đề này như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 4, Điều 33 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà đầu tư dự án BT không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và ký quỹ theo pháp luật về đầu tư để thực hiện dự án khác.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành (đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản,…) có quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc các thủ tục có liên quan khác trong quá trình triển khai dự án khác thì nhà đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với vấn đề của bà Thúy, đề nghị xác định cụ thể các quy trình, thủ tục có liên quan trong việc thực hiện dự án khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không có quy định bắt buộc về việc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể về việc giao đất trong trường hợp này.

Chinhphu.vn