(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các đơn vị hành chính có liên quan đến Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng các nội dung liên quan việc xây dựng Đề án và văn bản hướng dẫn kịp thời việc lấy ý kiến cử tri đối với phương án, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Kết quả lấy ý kiến cử tri như sau: Về điều chỉnh đơn vị hành chính để mở rộng thành phố Huế, tại Thị xã Hương Trà, có 38.072/38.646 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,5%. Tại thị xã Hương Thủy, có 10.66/10.905 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,8%. Tại huyện Phú Vang, có 45.669/46.251 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,7%.

Về thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tại xã Hương Vinh, có 9.935/9.986 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,49%; tại xã Thủy Vân, có 5.028/5.174 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,18%; tại xã Phú Thượng, có 11.173/11.429 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,76%; Thị trấn Thuận An có 14.863/15.026 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 98,9%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các đơn vị hành chính có liên quan đến Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại đây.

Tuệ Văn