(Chinhphu.vn) - Cán bộ quản lý thị trường không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo dự thảo, hoạt động kiểm tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xử lý vi phạm hành chính phải có căn cứ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và theo quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch, kịp thời, không phân biệt đối xử, không làm cản trở hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Dự thảo nêu rõ, các hành vi bị cấm gồm: Thực hiện hoạt động kiểm tra, biện pháp nghiệp vụ, xử lý vi phạm hành chính không đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đối tượng, nội dung, lĩnh vực, địa bàn được giao; không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cố ý không ra quyết định kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính hoặc chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung kiểm tra…

Cán bộ phải xuất trình Thẻ kiểm tra thị trường khi tiến hành kiểm tra

Khi bắt đầu tiến hành kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phải tiến hành các thủ tục sau: Xuất trình Thẻ kiểm tra thị trường; công bố và giao quyết định kiểm tra cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; thông báo cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân được kiểm tra về thành phần Đoàn kiểm tra, người tham gia giúp việc của Đoàn kiểm tra và người chứng kiến nếu có.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra để ghi nhận kết quả kiểm tra và kết luận kiểm tra nếu có ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra tại nơi kiểm tra trong ngày làm việc.

Về xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo nêu rõ, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường không được chia, tách một vụ việc vi phạm hành chính để xử phạt hành chính cho phù hợp với thẩm quyền của mình.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

LP