(Chinhphu.vn) – Trường hợp tổ chức tham gia thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Công ty ông Trần Đức Tùng muốn tham gia thực hiện công việc tư vấn thiết kế và thi công gói thầu xây dựng “Công trình: Góc sáng tạo cho cán bộ công nhân viện làm việc”. Nội dung chính gói thầu như sau:

Kiến trúc công trình là khối nhà kính rộng 70m2: dài 10m, rộng 7m, cao 3,3m (bao gồm mái kính và vách kính xung quanh) được lắp dựng trên mái tầng 6, tòa nhà cao 6 tầng. Khối 6 tầng này liên kết chung với khối nhà 22 tầng tạo nên tổ hợp tòa nhà. Hiện nay tòa nhà đi vào khai thác và sử dụng. Công trình được cải tạo thêm trên mái tầng 6 sẽ là nơi làm việc sáng tạo cho cán bộ, công nhân viên trong thời đại số 4.0.

Tuy nhiên phía Chủ đầu tư yêu cầu Công ty ông bắt buộc phải có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế khi tham gia thiết kế và lĩnh vực thi công khi tham gia thi công thì Công ty mới được Chủ đầu tư chấp nhận tham gia gói thầu trên.

Qua tìm hiểu Luật, Nghị định, ông Tùng không thấy đề cập rõ ràng đến công trình mà Công ty ông muốn tham gia cần phải có năng lực hoạt động xây dựng. Ông Tùng hỏi, khi tham gia gói thầu trên, Công ty ông có phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên 2 lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công công trình theo như yêu cầu bên phía Chủ đầu tư hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức tham gia thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn