(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Duy Long (TP.HCM) đang thi công gói thầu “Lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng, kéo cáp quang, lắp đặt camera”. Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án yêu cầu Công ty ông phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Ông Long hỏi, Công ty ông có phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không? Nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 9, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức thực hiện lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống điện, điện chiếu sáng, thiết bị mạng truyền dẫn theo thiết kế xây dựng, thiết kế công nghệ của công trình thì thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn