(Chinhphu.vn) – Bà Đỗ Thị Sáu (Vĩnh Phúc) vào biên chế giáo viên tiểu học năm 1996, có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp. Năm 2002, bà học Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc và đến tháng 8/2005, bà được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học chính (A0), mã số 15a204.

Tháng 2/2014, bà Sáu được xếp vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V07.03.08, các quyết định nâng lương sau đó của bà đều ghi chức danh giáo viên tiểu học hạng III.

Hiện nay bà Sáu đang đăng ký học đại học. Bà Sáu hỏi, trường hợp của bà có phải học chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV không, hay học luôn chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II để chờ xét thăng hạng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định giáo viên tiểu học hạng III cần có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III (Điểm d, Khoản 2 Điều 5).

Do đó, bà Đỗ Thị Sáu cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Chinhphu.vn