(Chinhphu.vn) - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ hai (khóa IX).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Những tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch COVID-19.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Mặc dù Việt Nam đã cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh nhưng chúng ta không được phép chủ quan, không để dịch bùng phát trở lại.

Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của gần 100 triệu người dân Việt Nam trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng thời, Mặt trận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Sáu tháng cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xác định tăng cường các giải pháp để thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được chú trọng.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp tăng cường vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đoàn Chủ tịch xem xét ban hành Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, huy động nhiều nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nghị quyết cũng hướng tới việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong điều kiện mới; tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế;” tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về kinh tế, an sinh xã hội.

Sau khi thảo luận, góp ý vào các nội dung của dự thảo, Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.