(Chinhphu.vn) - Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Ông Nguyễn Duy Hiếu (TPHCM) gặp tình huống khi đánh giá E-HSDT của một gói thầu tư vấn (khảo sát, thiết kế) online như sau:

- Theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu cần bố trí 3 nhân sự tham gia khảo sát. Yêu cầu có bảng phân tích thù lao cho chuyên gia.

- Nhà thầu dự E-HSDT kê khai danh sách theo Mẫu 08: Danh sách chuyên gia tham gia dịch vụ tư vấn trên Webform thì không có tên của 3 nhân sự khảo sát. Tuy nhiên theo file scan đính kèm E-HSDT thì có tài liệu của 3 nhân sự khảo sát này.

Ông Hiếu hỏi, tình huống trên thì tổ chuyên gia phải đánh giá E-HSDT đối với 3 nhân sự trên như thế nào? Vì nếu căn cứ vào Webform thì nhà thầu đề xuất thiếu nhân sự sẽ bị loại. Còn căn cứ theo tài liệu kèm theo thì nhà thầu đề xuất đủ nhân sự theo yêu cầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ được không, như vậy có trái với quy định tại Khoản 4, Khoản 5 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT không (vì các thông tin đã kê khai rõ ràng)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ ớ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn