(Chinhphu.vn) - Ngày 11/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với chủ đề "Phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành"; là Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III. Ảnh: VGP/Đỗ Hương.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ III được tổ chức đúng vào thời điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, đất nước ta trải qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tham dự Đại hội có 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ NN&PTNT.

Đây cũng là thời điểm toàn ngành NN&PTNT vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng Bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành giai đoạn 2015-2020 đạt 2,62%/năm, đạt được mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt 41 tỷ USD (vượt mục tiêu đề ra). Cả nước đã có hơn 58% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra); tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 42% (đạt mục tiêu đề ra).

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ NN&PTNT đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hằng năm tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm dưới 1%.

Tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT đánh giá, các nội dung trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu nghiêm túc và tối đa các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm. "Có thể nói, báo cáo chính trị trình Đại hội thực sự kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, tập thể Bộ NN&PTNT và thể hiện được tinh thần chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cấp trên", đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã phát huy trí tuệ, phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, cả 4 nhóm chỉ tiêu phát triển ngành chúng ta đều đạt và vượt.

Đại hội xác định mục tiêu chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

Đại hội đã hống nhất bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT.

Đỗ Hương