(Chinhphu.vn) - Ông Tuấn Anh (Tây Ninh) hỏi, trong gói thầu tư vấn giám sát dân dụng xây lắp - thiết bị (thiết bị bàn ghế văn phòng, trường học) thì cá nhân ngoài chứng chỉ giám sát công trình dân dụng có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ nữa hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014.

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì thiết bị bàn ghế văn phòng, trường học thuộc phần nội thất của công trình. Do đó, các cá nhân thực hiện công việc giám sát lắp đặt phần nội thất công trình không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn