(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Trường An (Hậu Giang) học cao đẳng sư phạm Toán-Tin và được tuyển dụng vào dạy môn Tin học của trường tiểu học. Ngày 1/5/2017, ông được xếp vào ngạch giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08.

Hiện ông đã học xong cử nhân sư phạm Toán học theo chuyên ngành của ông và được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Vừa qua ông An đăng ký xét thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II thì được báo bằng của ông không phù hợp. Ông An đề nghị hướng dẫn để xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập đã quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (Mã số V.07.03.07), trong đó có quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là: “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên”.

Ông Nguyễn Trường An cần đối chiếu với quy định trên để kiến nghị với Hội đồng xét/thi thăng hạng giáo viên hạng II hoặc cơ quan quản lý giáo dục phòng/sở để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn