(Chinhphu.vn) - Đơn vị bà Phạm Lan (TPHCM) đang thi công gói thầu xây lắp theo đơn giá cố định, theo nguồn vốn của nước ngoài, trong hồ sơ dự thầu có nêu công việc và danh sách nhà thầu phụ.

Bà Lan hỏi, sau khi nhà thầu chính và nhà thầu phụ đã ký hợp đồng với nhau theo đúng giá trị nêu trong hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phụ có thể ký thêm hợp đồng B' với nhà thầu chính không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung hỏi, đây là hợp đồng thi công xây lắp sử dụng nguồn vốn nước ngoài, nhưng không nêu cụ thể là nguồn vốn ODA hay nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đề nghị bà Lan căn cứ các quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng thầu phụ; Điểm a Khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện cho phù hợp.

Chinhphu.vn