(Chinhphu.vn) – Việc nghiệm thu, đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 trạm biến áp 110 kV Đại Đồng-Hoàn Sơn sẽ góp phần chống quá tải Khu công nghiệp này và một số vùng phụ cận huyện Tiên du, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty Điện lực Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan vừa tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 trạm biến áp 110 kV Đại Đồng-Hoàn Sơn (63.000 kVA- 115/38,5/23 kV).

Máy biến áp số 2 trạm biến áp 110kV Đại Đồng- Hoàn Sơn. Ảnh: EVNNPC

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hiện tại, trạm biến áp 110 kV Đại Đồng – Hoàn Sơn có 1 máy biến áp T1 (63.000 kVA- 115/38,5/23 kV)  và 6 lộ xuất tuyến 22 kV đang vận hành với công suất trên 55 MW cơ bản đáp ứng một phần cho nhu cầu sử dụng điện của Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và một số vùng lân cận huyện Tiên Du.

Tuy nhiên, trong thời gian tới nhu cầu phụ tải của Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn sẽ tăng cao khi  có thêm các nhà đầu tư mới đi vào hoạt động, đặc biệt là phụ tải các doanh nghiệp của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Dự báo, từ nay đến đầu năm 2021 và các năm tiếp theo phụ tải khu vực này sẽ đi vào hoạt động, do đó máy biến áp T1 trạm biến áp 110 kV Đại Đồng - Hoàn Sơn sẽ quá tải công suất cấp điện cho các phụ tải.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, thừa ủy quyền của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công dự án lắp đặt máy biến áp số 2 (63.000 kVA- 115/38,5/23 kV) trạm biến áp 110 kV Đại Đồng – Hoàn Sơn nhằm cấp điện cho các phụ tải thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn và phụ tải khu vực lân cận.

Dự án hoàn thành sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các Khu công nghiệp tập trung, đặc biệt là Đại Đồng - Hoàn Sơn để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Tiên Du cũng như tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Toàn Thắng