(Chinhphu.vn) – Bám sát các Nghị quyết, kết luận, sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, từ quý III/2020 đến nay, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp đã tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác của ngành.


Toàn cảnh họp báo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chiều 27/11, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ về công tác tư pháp quý III/2020 đến nay.

Tại họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết,  từ quý III/2020 đến nay, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp đã tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện và trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 10 đối với: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo hoạt động tương trợ tư pháp năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết chất vấn, giám sát; báo cáo công tác thi hành án năm 2020; báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật;… Quốc hội đánh giá, các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng.

Đồng thời, các đơn vị của Bộ Tư pháp đã tập trung rà soát, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành nhiều quyết định chuẩn hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Từ quý III/2020 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã thẩm định 7 đề nghị xây dụng văn bản quy phạm pháp luật; 45 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Liên quan đến công tác thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho hay, trong 12 tháng (từ ngày 1/10/2019-30/9/2020), các cơ quan thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thi hành xong 576.933 việc/708.680 việc có điều kiện thi hành án, đạt tỉ lệ 81,41%. Về thi hành án hành chính, trong thời gian 12 tháng nêu trên, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 363/830 việc và đang tiếp tục thi hành 467 việc.

Ngoài ra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân cũng được đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều chuyển biến.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, Bộ, ngành tư pháp sẽ tiếp tục tập trung theo dõi, đông đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đôn đốc các bộ, ngành hoàn thiện việc trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nhất là đối với các văn bản nợ đọng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao và nhiệm vụ trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp. Chủ động chuẩn bị đề cương, hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Tổ chức việc tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021, bảo đảm thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm công tác.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác song phương phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và các đối tác./.

Nguyễn Hoàng