(Chinhphu.vn) - Năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức 24 hội nghị trực tuyến, trong đó có cả hội nghị trực tuyến với tổ chức nước ngoài, có chức năng tương đồng với tổ chức Mặt trận nước ta để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trước những việc đột xuất, khó khăn.


Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: VGP/NhậtNam

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, bổ sung tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng, đặc biệt là dịch COVID-19 và bão lũ, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 2,5 đến 3%, đó là điều rất ít quốc gia có được.

“Góp chung vào thành công đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trước những việc đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn. Mặt trận đã khai thác hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong chỉ đạo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm. Với 24 hội nghị trực tuyến, trong đó có cả hội nghị trực tuyến với tổ chức nước ngoài, có chức năng tương đồng với tổ chức Mặt trận nước ta, đây là giải pháp hợp lý, hiệu quả, thể hiện rõ nét nhất trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng rất vui mừng về thành công của các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trọng thể, đã khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cũng đã chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; trao Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIV. Cùng với đó, thông qua chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đã vận động được nguồn lực đáng kể để ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất gây ra và còn nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác, như trong báo cáo đã nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi những cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; công tác Mặt trận còn nhiều việc cần phải đổi mới, phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chính vì vậy, các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác Mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt, chu đáo việc tiếp tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức ủng hộ, đảm bảo minh bạch và đúng đối tượng. Đến ngày 8/12/2020, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 734,21 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trên 4.385 tỷ đồng.

Ở Trung ương, thông qua Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, đã có 202 cơ quan, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã ủng hộ, cam kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội với số tiền 2.400 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” gần 160 tỷ đồng, an sinh xã hội khoảng 2.240 tỷ đồng.

Nhật Nam