(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Quảng Bình vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và ký cam kết quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự

Tỉnh uỷ Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ giữ các chức vụ trưởng, phó các sở, ngành, đơn vị. Cụ thể, ông Phạm Văn Năm, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế được điều động làm Giám đốc Sở GTVT; ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương được điều động làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT được điều động giữ chức Giám đốc Sở Công Thương; ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Quang Ánh, Phó Giám đốc Sở TM&MT được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Chí Thắng, Phó Giám đốc Sở KH&CN được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&CN; ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Trần Thế Vương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ...

Tỉnh ủy Quảng Bình cũng trao các quyết định điều động bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó ban các ban, ngành, đoàn thể.

Dịp này, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đã ký cam kết quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ công bố, điều động cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp, cống hiến, tạo chuyển biến tích cực, chung sức, chung lòng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

 Lưu Hương