(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 21 tỉnh, thành phố và phê chuẩn nhân sự Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1136/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị bổ nhiệm ông Doãn Anh Thơ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Từ Minh Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chung, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Viết Hưng, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Khương Thị Mai, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kbang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1138/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 10/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1139/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 10/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Lâm, kể từ ngày 10/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1137/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Bùi Xuân Hòa, kể từ ngày 10/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1142/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1141/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Trịnh Văn Chiến, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1144/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Phan Thị Thắng, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1146/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1145/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Nho Trung, kể từ ngày 9/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1149/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Lương Bình, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1151/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Thanh Cang, kể từ ngày 7/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1153/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Trần Anh Dũng, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Văn Du, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1156/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 7/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1152/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Vi Mạnh Hùng, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 4/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Vũ Thị Cánh, kể từ ngày 4/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1159/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1140/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Đàm Văn Vượng, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Đình Sơn, kể từ ngày 6/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Trương Thanh Huyền, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1161/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1164/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1147/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, kể từ ngày 5/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1150/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đình Thú, kể từ ngày 5/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1166/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1167/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1165/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Phan Thanh Mừng, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1170/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Điện Biên. Thời gian tính từ ngày 1/1/2021.

Tại Nghị quyết số 1172/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1171/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Vũ Văn Hoàn, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1173/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Đoàn Đức Long, kể từ ngày 11/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1174/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Trần Vĩnh Cảnh, kể từ ngày 9/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1176/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, kể từ ngày 9/12/2020.