(Chinhphu.vn) - NHCSXH tập trung thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021, đồng thời huy động các nguồn vốn và thu hồi nợ đến hạn thật tốt để bảo đảm nguồn vốn cho vay.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: NHCSXH

Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Nguyễn Thị Hồng nêu yêu cầu này tại phiên họp thường kỳ quý I/2021 Hội đồng quản trị NHCSXH tổ chức vào ngày 1/4.

NHCSXH Việt Nam cho biết đến hết tháng 3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 239.201 tỷ đồng, tăng 5.774 tỷ đồng so với năm 2020.

Tổng dư nợ đến 31/3/2021 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn; trong đó tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng dư nợ.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đã đạt 22.869 tỷ đồng, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2020.

Chất lượng nợ tiếp tục được thực hiện tốt, tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,72% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,21%.

Toàn hệ thống đã  chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, NHCSXH vẫn chủ động bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ và NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021 để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp t