(Chinhphu.vn) – Ông Triệu Minh Tuyền (Lạng Sơn) được tuyển dụng làm cán bộ tại xã đặc biệt khó khăn từ ngày 1/6/2019. Ông là người cư trú tại địa phương tuyển dụng. Ông Tuyền hỏi, ông có được trợ cấp 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu ông Triệu Minh Tuyền vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn để được giải đáp.

Chinhphu.vn