(Chinhphu.vn) - Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khoá XV, được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV, được đề cử giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV được giới thiệu để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong sáng nay, các đại biểu thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên.

Theo chương trình nghị sự, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bỏ phiếu bầu các chức danh trên. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Trong 3 chức danh này, sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Hải Liên