(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Giang là lao động tự do dạy tại các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Bà Giang hỏi, giáo viên dạy theo giờ tại Trung tâm ngoại ngữ có được hỗ trợ không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Ngày 17/7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3544/KH-UBND về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do (lao động không có giao kết hợp đồng lao động) tại Điểm d, Khoản 12, Mục III là Lao động tự do thuộc các dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang bị tạm dừng hoạt động theo các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, trích: Lao động tự do làm việc tại các Trung tâm ngoại ngữ; Cơ sở giáo dục phổ thông, tiểu học, mẫu giáo, mầm non; Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-HN; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Trung tâm giáo dục kỹ năng sống.

Như vậy, đối chiếu với quy định hiện hành, bà Nguyễn Giang thuộc diện quy định tại Điểm d nêu trên. Mọi chi tiết về thủ tục hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị bà Nguyễn Giang chủ động liên hệ UBND phường Phủ Hà, TP. Phan Rang Tháp Chàm, nơi bà Nguyễn Giang thường trú để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Chinhphu.vn