(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính nghiêm túc quán triệt và thực hiện một số nội dung về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh minh họa
Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, vẫn còn một số công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính chưa gương mẫu, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỉ cương trong thực thi công vụ và các quy định về phòng chống dịch COVID-19, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành tài chính.

Để chấm dứt tình trạng trên và tăng cường kỷ cương, kỷ luật và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính nghiêm túc quán triệt và thực hiện một số nội dung quan trọng sau đây:

Đối với thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và quán triệt tới từng công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ động xây dựng kịch bản, phương án xử lý, ứng phó về nhân sự, kỹ thuật trong trường hợp xuất hiện các ca lây nhiễm tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và cơ quan y tế địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe công chức, viên chức, người lao động và hoạt động liên tục, thông suốt của cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan đơn vị có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp, người dân, đơn vị sử dụng ngân sách; tích cực tham gia và chủ động phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Tập trung quyết liệt, thực hiện các công việc sau: (i) Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở từng tổ chức, đơn vị; (ii) Quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực; không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bộ, ngành, địa phương lên mạng xã hội; (iii) Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tốt sức khỏe công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; (iv) Tăng cường nâng cao ý thức và chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội.

Đối với công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính cần nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và thủ trưởng cơ quan đơn vị về công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công văn cũng nhấn mạnh, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính và để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, trụ sở làm việc do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

HT