(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Văn Tiến (Hải Dương) hỏi, công an viên quy định tại Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Công an xã được bố trí tại thôn có phải là công an viên xã không? Trường hợp này có thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT bắt buộc không?

Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 3 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì:

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Vì vậy, công an viên theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Đề nghị ông đối chiếu các quy định nêu trên để biết và thực hiện.

Chinhphu.vn