(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Hồng Sơn (Bắc Giang), ngày 24/7/2021 ông đi từ TP. Hà Nội về tỉnh Bắc Giang. Ngày 25/7/2021, ông đi cách ly tập trung ở Quân đoàn 2. Khi đi cách ly cán bộ y tế xã và nhân viên y tế trong Quân đoàn 2 cho biết, trong thời gian cách ly 15 ngày ông chỉ cần trả chi phí ăn uống.

Ngày 9/8/2021, ông hết thời gian cách ly tập trung, cán bộ thu 2.100.000đ chi phí xét nghiệm trong khi không có thông báo về việc thu tiền xét nghiệm.

Ngày 8/8/2021, có rất nhiều người hoàn thành thời gian cách ly tập trung mà không phải đóng tiền xét nghiệm. Ông Sơn hỏi, tại sao những trường hợp hết hạn cách ly ngày 9/8/2021 lại phải đóng tiền xét nghiệm?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 20/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 1596/LĐTB&XH-LĐVL gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên.

Ngày 24/8/2021, UBND huyện Lạng Giang có Công văn số 1990/UBND-LĐTB&XH báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của công dân như sau:

Tại Công văn số 3618/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang quy định “Những người đến/về từ vùng dịch phải chi trả chi phí xét nghiệm và chi phí cách ly tập trung”.

Ngày 9/8/2021, cán bộ kế toán Trung tâm Y tế có đến khu cách ly tập trung Trường Trung cấp nghề số 12/Quân đoàn 2 thông báo cho những công dân hết thời gian cách ly tập trung phải chi trả chi phí xét nghiệm theo nội dung công văn nêu trên.

Tuy nhiên trên thực tế, sau khi nghe thông báo thu tiền, một số công dân đã trình bày điều kiện khó khăn của mình nên huyện Lạng Giang đã dừng việc thu tiền xét nghiệm RT-PCR của công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Vì vậy, thông tin phản ánh của công dân là không đúng.

Chinhphu.vn