(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Minh Trỗi (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) là tài xế chạy thêm cho chủ xe, nhưng chủ xe không đăng ký kinh doanh. Ông Trỗi hỏi, ông đã nghỉ việc gần 2 tháng nay thì ông có được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 11 Mục III Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, và để thống nhất hướng dẫn triển khai nhóm chính sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, ngày 11/8/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh ban hành Công văn số 1645/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN, có nêu hướng dẫn ngành nghề “lái xe”.

Đề nghị ông Phạm Minh Trỗi liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để được hướng dẫn, nếu đủ điều kiện sẽ được giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn