(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Dũng (tỉnh Bình Dương) làm nghề sơn nước thuộc nhóm nghề xây dựng, do ảnh hưởng COVID-19 nên thất nghiệp, cuộc sống rất khó khăn. Ông Dũng được biết về gói hỗ trợ đại dịch COVID-19 nên hỏi tổ dân phố tại nơi đang sinh sống thì được trả lời nếu chưa có đăng ký tạm trú thì không được hỗ trợ.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Dũng mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho những người thuộc đối tượng như ông.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Trước hết xin được chia sẻ với ông về những khó khăn trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 1 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thì ông Lê Văn Dũng thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Qua trao đổi và nắm bắt thông tin báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Dĩ An thì hiện tại hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ông Lê Văn Dũng đang được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đề nghị ông Lê Văn Dũng liên hệ với UBND phường Tân Đông Hiệp để nắm bắt các thông tin hỗ trợ theo quy định. Trường hợp ông chưa được giải quyết thỏa đáng, ông có thể liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Dĩ An (02743. 742872) hoặc đường dây nóng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo số điện thoại 0886 479 191) để được trả lời hỗ trợ.

Chinhphu.vn