(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Trí Nguyên là công chức công tác tại UBND xã, trụ sở tại ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, là thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc. Ông Nguyên hỏi, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, ông có được các chế độ khi công tác tại thôn đặc biệt khó khăn không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn được xác định theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Bùi Trí Nguyên liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

Chinhphu.vn