(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 1496/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Sơn Hùng (cầm hoa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, ngày 31/8/2021, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với số phiếu bầu 75/76 đại biểu có mặt tại Kỳ họp, ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chí Kiên