(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Mơ (Bắc Giang) hiện có nhu cầu thay đổi tên và chữ đệm, do tên hiện đang sử dụng dễ nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bản thân. Bà Mơ đề nghị được hướng dẫn các thủ tục đổi tên một cách nhanh chóng và chính xác.

Đề nghị của bà Mơ được Công ty Luật TNHH Đại Việt tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 27 Bộ luật Dân sự 2005 quy định quyền thay đổi họ tên thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong có trường hợp sau đây: “theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó”.

Đối chiếu với quy định nói trên, nếu tên của bà Mơ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân thì bà có quyền thay đổi họ tên.

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định về thẩm quyền và thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch như sau:

Thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Theo đó, tại Điều 38 Nghị định này quy định:

Thủ tục

Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

Do vậy, bà Mơ có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn trực tiếp.

Công ty Luật TTHH Đại Việt

 (Số 335 Kim Mã, Ba Đình, TP. Hà Nội)

* Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong hoạt động tố tụng pháp luật.